Want no ads? View Plans
Want no ads? View Plans
NIF Ski Snøproduksjon

Snøproduksjon Berger 2020/21

Ny produksjonsperiode starter fredag 29.1 kl. 15.00

---------

Ny produksjonsperiode starter fredag 15.1 kl. 15.00

---------

Påmeldingsinformasjon

Hei alle foreldre/foresatte/venner i Skigruppa!

For å kunne tilby skiføre i løypenettet ved Berger er vi helt avhengig av å produsere kunstsnø for å kunne lage en solid såle i bunn.  Deres innsats under perioden med snøproduksjon er et svært viktig ledd for å få til skiføre i løypenettet ved Berger. 

Snøproduksjonen på Berger startet mandag morgen 4. januar og vi trenger hjelp til enkelt vakthold ved snøkanonen.

Dette verktøyet gjør det mulig å velge snøkanonvakter som passer best for hver enkelt familie/person. Vi ber hver familie knyttet til Skigruppa melde seg på minst  1 vakt  i denne omgang etter første-mann-til-mølla prinsippet. (Trenerne utelates denne ordningen men er velkommen til å bistå om de har lyst/anledning.) 

Vi setter ikke opp en vaktplan over flere uker, men kommer til å kalle inn for de periodene vi ser at at det sannsynlig med produksjon.

  • På ukedager er vaktene i tidsrommet kl. 15.00-07.00, mens kommunen har ansvaret på dagtid.
  • På lørdager/søndager dekker vi vakter hele døgnet.

Det er som vanlig umulig å forutsi når vi stenger ned, og når vi eventuelt starter opp igjen. Skigruppa har  imidlertid en kjernegruppe som sikrer rask oppstart når været tillater det. Vaktplanen vil gjelde uavhengig om ikke blir produksjon på noen av de oppsatte dagene.

Påmelding skjer ved å huke av for en vakt, og klikk deretter på "submit and sign up". 
På neste side blir man bedt å legge inn kontaktinformasjonen, samt fødselsår for din(e) utøver(e).

Om man trenger å bytte vakten sin, klikker man på "swap"-knappen ved vakten man vil bytte bort og velg deretter passende vakter å bytte til. Verktøyet sender eposter og håndterer byttingen.

Påmeldte vil holdes informert om endringer/oppstart gjennom e-poster fra signupgenius. (Så husk å lese disse!)

TAKK for deres velvillighet!

Med vennlig hilsen

Per Minge
NIF Skigruppa, kontaktperson for snøproduksjon
mob 48394816

 

Veiledning for vaktoppgaver

Det ligger en mappe med oppdatert informasjon om hvordan man gjennomfører vakten i vaktboden.

Man finner også en kopi av veiledningen under følgende lenke:

https://drive.google.com/drive/folders/1_1WBigiNk6GnDlJb94yibYYtd4gPKpGF

slik at man ev. kan orientere seg litt på forhånd. Her er det viktig å merke seg at det meste omhandler hvordan man håndterer et ev. produksjonstopp, noe som inntreffer ytterst sjelden. 

Vi vil også sende ut oppdatert vaktliste på epost til vaktene slik at man har kontaktinfo til vakten før og vakten etter om det er behov for å gi beskjeder underveis.

Ved tekniske problemer underveis kan man kontakte følgende personell:

  1. Per Minge, mob 48394816
  2. Frank Marius Martinsen , Nesodden Kommune mob.47625561

 

Location: Berger

Created by:   Roger O Nordby
 
Already signed up? You can change your sign up.

Date (dd/mm/yyyy) Time (CET) Available Slot
29/01/2021 (Fri.) 3:00pm - 6:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Per Minge
6:00pm - 9:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Inge Larsen
9:00pm - 12:00am  

Vakt, snøkanon

 
Monika Minge
30/01/2021 (Sat.) 12:00am - 3:00am  

Vakt, snøkanon

 
Jan-Petter Enbusk
3:00am - 6:00am  

Vakt, snøkanon

 
Jan-Petter Enbusk
6:00am - 9:00am  

Vakt, snøkanon

 
Petra Nordby
9:00am - 12:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Thomas Johannesen
12:00pm - 3:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Anders Flåtteng
3:00pm - 6:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Jon Finset
6:00pm - 9:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Kjetil Imbsen
9:00pm - 12:00am  

Vakt, snøkanon

 
Kjersti Brustad
31/01/2021 (Sun.) 12:00am - 3:00am  

Vakt, snøkanon

 
Morten Thorsby
3:00am - 6:00am  

Vakt, snøkanon

 
Pål Eide Hansen
6:00am - 9:00am  

Vakt, snøkanon

 
Markus Naue
9:00am - 12:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Øyvind Nitteberg
12:00pm - 3:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Elinor Askautrud
3:00pm - 6:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Monika Minge
6:00pm - 9:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Mona Strøm
9:00pm - 12:00am  

Vakt, snøkanon

 
Mona Strøm
01/02/2021 (Mon.) 12:00am - 3:00am  

Vakt, snøkanon

 
Morten Thorsby
3:00am - 6:00am  

Vakt, snøkanon

 
Pål Eide Hansen
Want no ads? View Plans
Want no ads? View Plans
©2021 SignUpGenius.
All Rights Reserved.
Privacy Policy | Terms of Service  | 

NO SLOTS AVAILABLE. SIGN UP IS FULL.