NIF Ski Snøproduksjon

Snøproduksjon Berger 2018/19

 

Oppdatert 17.1 - Vi har startet snøkanonen og håper på nok kulde, vann og vakter til å holde det gående inn i helgen. 

-------------------------------

Oppdatert 10.1 - Dagens oppstart av snøproduksjon er utsatt til lørdag 12.1 pga manglende kulde. 

-------------------------------

Oppdatert 7.1 - Ny produksjonsperiode fra torsdag 10. januar

Vi sikter på at meldte kuldegrader innfinner seg og legger opp til en ny produksjonperiode med oppstart torsdag 10. januar. Nye vakter er lagt ut og man finner fortsatt en kopi av veiledningen under følgende lenke:

https://drive.google.com/drive/folders/1_1WBigiNk6GnDlJb94yibYYtd4gPKpGF

-------------------------------

Oppdatert 2.1 - Dagens oppstart av snøproduksjon er avlyst pga manglende kulde.

-------------------------------

Oppdatert 27.12 - Ny produksjonsperiode fra onsdag 2. januar

Vi sikter på at meldte kuldegrader innfinner seg og legger opp til en ny produksjonperiode med oppstart onsdag 2. januar. Nye vakter er lagt ut og man finner nå en kopi av veiledningen under følgende lenke:

https://drive.google.com/drive/folders/1_1WBigiNk6GnDlJb94yibYYtd4gPKpGF

slik at man ev. kan orientere seg litt på forhånd. Her er det viktig å merke seg at det meste omhandler hvordan man håndterer et ev. produksjonstopp, noe som inntreffer ytterst sjelden. 

Vi vil også sende ut oppdatert vaktliste på epost til vaktene slik at man har kontaktinfo til vakten før og vakten etter om det er behov for å gi beskjeder underveis.

----------------------------------------------------------

Påmeldingsinformasjon

Hei alle foreldre/foresatte/venner i Skigruppa!

For å kunne tilby skiføre i løypenettet ved Berger er vi helt avhengig av å produsere kunstsnø for å kunne lage en solid såle i bunn.  Deres innsats under perioden med snøproduksjon er et svært viktig ledd for å få til skiføre i løypenettet ved Berger. 

Vi har fått klarsignal fra kommunen og starter snøproduksjon på Berger onsdag 12. desember. Værmeldigen fremover gir håp om sammenhengende produksjon frem til søndag. 

Dette verktøyet gjør det mulig å velge snøkanonvakter som passer best for hver enkelt familie/person. Vi ber hver familie knyttet til Skigruppa melde seg på minst  1 vakt  i denne omgang etter første-mann-til-mølla prinsippet. (Trenerne utelates denne ordningen men er velkommen til å bistå om de har lyst/anledning.) 

Vi setter ikke opp en vaktplan over flere uker, men kommer til å kalle inn for de periodene vi ser at at det sannsynlig med produksjon.

  • På ukedager er vaktene i tidsrommet kl. 15.00-07.00, mens kommunen har ansvaret på dagtid.
  • På lørdager/søndager dekker vi vakter hele døgnet.

Det er som vanlig umulig å forutsi når vi stenger ned, og når vi eventuelt starter opp igjen. Skigruppa har  imidlertid en kjernegruppe som sikrer rask oppstart når været tillater det.  Vaktplanen vil gjelde uavhengig om ikke blir produksjon på noen av de oppsatte dagene.

Påmelding skjer ved å huke av for en vakt, og klikk deretter på "submit and sign up". 
På neste side blir man bedt å legge inn kontaktinformasjonen, samt fødselsår for din(e) utøver(e).

Om man trenger å bytte vakten sin, klikker man på "swap"-knappen ved vakten man vil bytte bort og velg deretter passende vakter å bytte til. Verktøyet sender eposter og håndterer byttingen.

Påmeldte vil holdes informert om endringer/oppstart gjennom e-poster fra signupgenius. (Så husk å lese disse!)

TAKK for deres velvillighet!

Med vennlig hilsen

Per Minge
NIF Skigruppa, kontaktperson for snøproduksjon
mob 48394816

 

Veiledning for vaktoppgaver

Det ligger en mappe med oppdatert informasjon om hvordan man gjennomfører vakten i vaktboden. Ved tekniske problemer underveis kan man kontakte følgende personell:

  1. Per Minge, mob 48394816
  2. Frank Marius Martinsen , Nesodden Kommune mob.47625561
  3. Harry Minge, mob 94841016
  4. Ragnar Storhaug, mob 95042784

 

Location: Berger stadion

Created by:   Roger O Nordby
 
Already signed up? You can change your sign up.

Date (dd/mm/yyyy) Time (CET) Available Slot
18/01/2019 (Fri.) 12:00am - 3:30am  

Vakt, snøkanon

 
Leif Marcussen
98228134
3:30am - 7:00am  

Vakt, snøkanon

 
Arne Bjørnstad
3:00pm - 6:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Per Minge
48394816
6:00pm - 9:00pm  

Vakt, snøkanon

 
Ellen Lien
9:00pm - 12:00am  

Vakt, snøkanon

 
Morten Anker Nilsen
19/01/2019 (Sat.) 12:00am - 3:00am  

Vakt, snøkanon

 
3:00am - 6:00am  

Vakt, snøkanon

 
Morten Anker-Nilssen
6:00am - 9:00am  

Vakt, snøkanon

 
Morten Anker-Nilssen
9:00am - 12:00pm  

Vakt, snøkanon

 
12:00pm - 3:00pm  

Vakt, snøkanon

 


©2019 SignUpGenius.
All Rights Reserved.
Privacy Policy | Home