Want no ads? View Plans
Want no ads? View Plans
English Corner

English Corner Fall Conversation Groups 2019

Please review the available slots below and click on the button to sign up. Thank you!

Created by:   Tyler Penn
 
Already signed up? You can change your sign up.

Available Slot

Monday 12-1pm Krannert - Leader: Amber (10)

Regular Conversation Group

 
All slots filled
Amelia Du
sofia de marco
Danisa Nieto
Saiko Rosenberger
I can't join you every Monday, but every other Monday (alternatively). Is that OK?
Damian Ruta
Kisara Kato
Chi Huang
Esteban Foronda
HyeongJun Ahn
Doyun Kim

Monday 7-8pm Foreign Language Building - Leader: Kari Shwink (10)

Regular Conversationg Groups

 
All slots filled
Adriana Romero
Sasha Baeva
YIKUN BAN
hello
Danni CHEN
Ruiliang Lyu
Isaiah Adams
XIAOHANG WANG
Christopher Trejos
Mike Ye
Esteban Foronda

Monday 7-8 pm Undergraduate Library room 01 - Leader Patrck Jamison (10)

Regular Conversation Group

 
7 of 10 slots filled
Mariana Rocha
Yang Xiao
Chi Husng
Wan-Yun Chiu
Yutong Yang
Bingji Guo
Shyann Mack

Tuesday 10-11am Krannert Center - Leader: Tyler Penn (10)

Regular Conversation group

 
7 of 10 slots filled
Irina Burkova
Emi Utagawa
Qianhao Luo
Hello
Sejeong Yoo
Yifei Wang
Esteban Foronda
Sandy Ho

Tuesday 1-2pm Krannert Center - Leader Aaron Bird (10)

Views from around the world

 
All slots filled
Aiswarya A
Takaki Iko
Chunyu Liu
Bing Lin Lee
Litai Zhang
Wanyu Bi
Yara Da Silva Viana
Anurendra Kumar
Jackie Punyakham
Peichen Li

Tuesday 6:15-7:15 David McKinley Hall (first floor classroom) - Leader: Carl Olson (10)

Regular Conversation Groups

 
4 of 10 slots filled
Rosi Fabris
Lorena Gimenez
Herbert Chavez
Carolina Rodriguez

Wednesday 11am-12pm Krannert Center - Leader Tyler Penn (10)

Regular Conversation Group

 
7 of 10 slots filled
sofia de marco
Danisa Nieto
Yu-Wei Lin
Yuehao Shi
Esteban Foronda
HyeongJun Ahn
Chien-Ju Chen

Wednesday 2-m-3pm Axiom House - Leader: Tyler Penn (10)

Big Questions of Life

 
6 of 10 slots filled
George Dias
Yu-Wei Lin
Eduard Ilin
Esteban Foronda
Rosi Fabris
Doyun Kim

Wednesday 3-4pm Axiom House - Leader: Tyler Penn (14)

Making sense of stories from the Bible

 
4 of 14 slots filled
Tyler Penn
Rosi Fabris
Marlyne Akohou Gbacada
Doyun Kim

Wednesday 5:30-6:30pm Union starbucks - Leader Alec Foster Pierson (10)

Regular Conversation group

 
9 of 10 slots filled
Jason Kung
Hins Hu
Yi-Hsuan Chen
Herbert Chavez
Ezequiel Fourcade
Aihua Piao
Masa Uehara
Angus Jyu
Wenying Zhang

Wednesday 7-8pm Cafe Paradiso - Leader: Evan Brandes (10)

Regular Conversation Group

 
All slots filled
Victor Funes
Sasha Baeva
Sihan Li
Yumi Iwadate
Kisara Kato
Yoshi Qi
Ruiliang Lyu
Austin Li
Yep
Herbert Chavez
Heather Zhuang
Hi, I may not join you guys this week (9/18). I will go from next week (9/25).

Wednesday 7-7:50pm County Market upstairs coffe shop - Leader Bob Whattoff (10)

Regular Conversation Group

 
9 of 10 slots filled
Huajie Shao
Sizhe Ying
FNU SULI
Linyao Li
Yueran Zeng
Xujun Liu
Junrong Mi
Mike Ye
Yusuf Chebao

Thursday 12-12:50pm Beckman Institute Cafe - Leader Bob Whattoff (10)

Regular Conversation Group

 
All slots filled
Huajie Shao
Sasha Baeva
Natalia Vieira da Silva
Yuning Mao
Takaki Iko
Yiqing XIE
Chunyu Liu
Rosi Fabris
Litai Zhang
Marlyne Akohou Gbacada

Friday 10:30-12pm Union pick up - Leader: Tyler and Kellie Penn (8)

Cooking Conversation Group

 
All slots filled
Hsin-Yi Ho
Jiaxuan Han
Laura Calvi Gomes
Danni Xiao
Zheng Wu
Tongxin Liu
Hins Hu
Yi Su
Want no ads? View Plans
Want no ads? View Plans


©2019 SignUpGenius.
All Rights Reserved.
Privacy Policy | Terms of Service